Projekt Fight & Innovate

Genuine Business Coaching Project by Magda Fres

Fight & Innovate jest autorskim projektem sesji coachingowych dla przedsiebiorstw

KORZYŚCI Z PROJEKTU

 

 • zwiększenie integracji grupy pracowników,

 •  poprawienie współdziałania w grupie,

 • zwiększenie poziomu kreatywności zespołu,

 • poznanie niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów,

 • nabycie umiejętności stosowania technik stymulacyjnych kreatywność jednostek i zespołu,

 • rozwinięcie motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań,

 • podniesienie ilości, różnorodności, jakości i oryginalności owoców pracy zespołu

 • udoskonalenie praktycznego stosowania uprzednio nabytych umiejętności oraz wiedzy w pracy,

 • wspólne realizowanie celu z zachowaniem szacunku dla indywidualnych kompetencji poszczególnych pracowników,

 • rozwiązanie bieżących problemów dotyczących wprowadzanych zmian.

ZMIANA - INNOWACJA, MOTYWACJA I KOMUNIKACJA

 

Motywem przewodnim projektu jest zmiana:

 • innowacja i kreatywność,

 • restrukturyzacja i fuzja,

 • funkcjonowanie firmy z nowym zespołem menedżerskim.

 

Standardowe szkolenia traktują wszystkich jedną miarą, przekazują te same wiadomości i uczą tych samych umiejętności. W efekcie - jedni potrafią świetnie stosować techniki negocjacyjne, inni płaczą w toalecie ze stresu przed kolejnym publicznym wystąpieniem, a jeszcze inni mają problemy z asertywnością, pomimo posiadania doskonałych kwalifikacji.

 

Skuteczne zarządzanie wymaga zmian. Każda zmiana wymaga indywidualnego, kreatywnego podejścia. Każda zmiana jest inna. Każdy pracownik, który przechodzi tę zmianę, będzie reagował na nią nieco inaczej.

 

CO ROBIMY, CZEGO NIE ROBIĄ INNI?

W JAKIM SENSIE MAMY ORYGINALNĄ, JEDYNĄ NA RYNKU OFERTĘ?

 

Łączymy trening kreatywności z coachingiem motywacji.

Spajamy coaching kreatywności z treningiem komunikacji interpersonalnej.

 

Nasze szkolenia i coachingi grupowe tworzą jedyną, niepowtarzalną, autorską ofertę.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, w jaki sposób jesteśmy skuteczniejsi od zwykłych szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji - zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 505-74-18-36 lub e-mail fightandinnovate@magdafres.pl.

OBECNOŚĆ PROJEKTU W TWOJEJ FIRMIE

 

Projekt Fight & Innovate jest projektem „szytym na miarę” potrzeb. Jego obecność w firmie składa się z trzech etapów:

 

Etap 1: Spotkanie wstępne, oszacowanie potrzeb coachingowych, zarówno dla grup, jak i dla indywidualnych pracowników przedsiębiorstwa.

 

Etap 2: Sesje coachingowe dla grup oraz sesje indywidualne.

 

Etap 3: Spotkania i sesje „follow-up”, czyli po okresie wprowadzania, stosowania i trenowania nabytych umiejętności w czasie coachingu - ponowna ocena skuteczności i działania zgodne z aktualnymi potrzebami.

 

Czas trwania obecności projektu Fight & Innovate zależy od:

 

- ilości osób objętych szkoleniem,

- obszaru potrzeb szkoleniowych,

- czasu przeznaczonego na wdrożenie zmiany,

- budżetu przeznaczonego na szkolenie w danej firmie.

KONTAKT w sprawie projektu:

 

fightandinnovate@magdafres.pl i tel. 505-74-18-36

 

Coach. Katowice. Twoja twórcza droga. Tel. 505-74-18-36.

Sprawdź wolne terminy sesji

tel. 505-74-18-36