Polityka działania firmy

 

Coaching grupowy, warsztaty.

1.Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu wydaje zaświadczenia i certyfikaty zgodne z MEN (warsztaty) i własnymi standardami (grupa coachingowa).
2. Uczestnicy wszystkich coachingów oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.
3. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestnika, coach lub trener Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu może poprosić uczestnika o opuszczenie coachingu w przypadku nieodpowiedniego zachowania (za zwrotem reszty pieniędzy).
4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w coachingu bez podawania przyczyn.
5. Jeśli z jakiś powodów nie mogliby Państwo przyjść na zapłacony coaching, zawsze istnieje możliwość przyjścia na następne w kolejnym terminie, nie płacąc nic dodatkowo – nawet jeśli cena uległa zmianie.

 

Coaching indywidualny
1. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu podejmuje współpracę tylko z wykwalifikowanymi coachami. Coachowie działają zgodnie z kodeksem etycznym i mają obowiązek superwizji.
2. Usługi coachingu są odpłatne. Płatna jest każda sesja bezpośrednio u coacha.
3. W przypadku spóźnienia się, klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
4. Czas trwania coachingu jest uzgadniany indywidualnie z coachem.
5. Sesje odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie, chyba, że obie strony uznają, że potrzebna jest inna częstotliwość.
6. Coach uprzedza klienta o planowanych przerwach w coachingu.
7. Coach jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z coachingu, a także samego faktu korzystania przez klienta z coachingu, wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą) udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
8. Udostępniamy numer telefonu do coacha wyłącznie w celu umówienia wizyty.

 

Poufność danych
1. W trakcie wypełnienia formularzy podają Państwo pełne i prawdziwe dane adresowe. Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia wykorzystywane są do wypisywania zaświadczeń i certyfikatów. Adres e-mail i telefon służą do kontaktów z Państwem. Natomiast adres zameldowania oraz NIP (w przypadku działalności gospodarczej) jest niezbędny do wystawienia faktury.
2. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu rejestruje Państwa dane w bezpieczny sposób. Są one przeznaczone tylko i wyłącznie do wewnętrznego użytku i kontaktowania się z Państwem.
3. Zapisując się do bazy danych Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu automatycznie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie co pewien czas mailingów, które mogą mieć charakter informacyjny, marketingowy etc.
4. Jeśli chcieliby Państwo poprawić swoje dane, prosimy o poinformowanie nas o tym wysyłając e-mail na adres: kontakt@magdafres.pl.
5. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy wysłać maila o treści „STOP” na adres: kontakt@magdafres.pl.
6. Na życzenie, Państwa dane mogą zostać nieodwracalnie wymazane z naszej bazy – w tym celu proszę o poinformowanie nas o tym wysyłając e-mail na adres: kontakt@magdafres.pl.

 
Zakres odpowiedzialności i prawa autorskie
1. Z Katowickim Centrum Psychologii i Coachingu współpracują specjaliści i trenerzy.
2. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu nie ponosi odpowiedzialności za działania współpracujących trenerów i specjalistów.
3. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu nie jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technik, produktów i usług.
4. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników szkoleń.
5. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu nie jest odpowiedzialne za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub nazwiska współpracowników do swoich publikacji.
6. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu nie jest odpowiedzialne za politykę innych firm, których linki lub adresy znajdują się na naszej stronie.
7. Materiały coachingowe i wszelkie materiały umieszczone na stronie Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu są własnością Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu i firmy Life Coach Magda Fres. Wykorzystanie ich bez zezwolenia jest zabronione.

 

Coach. Katowice. Twoja twórcza droga. Tel. 505-74-18-36.

Sprawdź wolne terminy sesji

tel. 505-74-18-36